Eğitim ve Reform


reformreform
ıslahimprovement, reclamation, reform, melioration
yenilikinnovation, novelty, change, improvement, reform, newness
devrimrevolution, reform, upheaval, reformation
yeniden düzenlemereform, redeployment, reformation, reconversion
yeniden kurmareconstruction, reinstatement, reform

Tüm dünyada yeni para, finans sistemi, sosyal ve kamusal reformlar yapılması şartken bunu göremeyen paraya tapan kapitalistler, oy kazanmak için eğitimi kısıtlayıp halkı aptal yetiştiren ve yönetimleri her zaman ellerinde tuttukları için dünya tarihi boyunca insanların savaşmasına neden olmuş, dünya üzerinden temizlenmesi gereken insanlardır.

Tarih boyunca aydın insanlar ne yapmış ve söylemişse, bu kapitalistler tarafından yetiştirilen dünya halkları hep tersini yapmıştır. Savaşların, açlıkların, haksızlıkların yegane temeli, açlıktan hergün 35.000  çocuğun öldüğü dünyada budur. Dünyanın bu halinin sebebi kapitalizm ve kapitalistlerken, "tamam da alternatif yönetim biçimi yok!" demek gene iyi "eğitildiğimiz" için verdiğimiz bir cevap olmasın sakın?

Eğitim şart!

Hiç yorum yok:

Blogger tarafından desteklenmektedir.